Pro školy

Grupa szkolna składająca się z co najmniej 20 dzieci lub studentów w wieku do 26 lat ma zniżkową opłatę za wstęp w wysokości 199 CZK, z jedną bezpłatną opieką pedagogiczną na każde 10 dzieci lub studentów. Zniżka obowiązuje tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt państwowych i szkolnych. Zniżki na wstęp dla szkół nie można łączyć z innymi zniżkami i promocjami.

Wejście dla szkół i grup ponad 20 osób trzeba zamówić z wyprzedzeniem: info@muzeumfantastickychiluzi.cz

Adresa

Muzeum fantastických iluzí
Galerie Myšák
Vodičkova 31/710
110 00 Praha 1